• Bij onderhoud aan de installaties, tanks, leidingwerk staat J&R Mechanical B.V. garant voor optimale maintenance solutions. Middels regelmatige inspecties en daaruit voorvloeiende onderhoudsplannen zorgen wij voor de ontwikkeling en implementatie van innovatieve, veilige en kostenbesparende oplossingen.
  • J&R Mechanical is gespecialiseerd in onderhoudsstops. Samen met u kunnen wij de stop voor u voorbereiden, materialen inkopen en de planning opzetten. Tevens alle veiligheidsaspecten op voorhand in kaart brengen om de stop uiteindelijk op een efficiente wijze, op tijd, zonder lekkages en binnen budget uit te voeren.
  • J&R Mechanical B.V. is een mechanical contractor die u, indien gewenst, volledig kan ontzorgen op het gebied van boven- en ondergrondse leidingsystemen, installatie van pijpleidingen, bouw van installaties, reparatie van opslagtanks, staalconstructies, fabrieksbouw, modificaties en nieuwbouw.
  • 1
  • 2
  • 3